• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2023 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Ημερίδα για το διαγωνισμό δημιουργίας blogs Like – Dislike στην Αχαΐα

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

        

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 πληροφορικής, που υπηρετούν στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, να συμμετάσχουν στην ημερίδας ενημέρωσης για τον Διαγωνισμό blogs Like – Dislike.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον σχολικό σύμβουλο της πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο και το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών (Αγ. Γεώργιο Λάγγουρα) με εκπροσώπους τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ε.Σ. κ. Ξυδόπουλο Γεώργιο, τη σχολική σύμβουλο μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. κα. Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα, τον Δ/ντη κ. Καμπύλη Νικόλαο και τους καθηγητές πληροφορικής κ. Μεσσήνη Περικλή και κ. Μπακόπουλο Νικόλαο.

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί την Παρασκευή, 3-11-2017 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

11:45 - 12:00

Προσέλευση - Χαιρετισμοί

κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου

 Προϊσταμένη Επιστημ. – Παιδαγ. Καθοδήγησης ΔΕ Δυτ. Ελλάδας

κ. Νικόλαος Καμπύλης

Δ/ντης του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

Οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) που υπηρετούν στα Γυμνάσια  αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

12:00 – 12:30

Διαγωνισμός blogs Like – Dislike

κ. Μπίρμπας Θεόδωρος

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ 19 Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας

12:30 – 13:00

Τεχνικά χαρακτηριστικά της δράσης Like-Dislike

κ. Περικλής Μεσσήνης Εκπαιδευτικός ΠΕ20

13:00 – 13:30

“Διαχείριση WordPress Ανάπτυξη Like-Dislike”

κ. Νικόλαος Μπακόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19

13:30 – 14:00

«Like – Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό»: παρατηρώ, σχολιάζω, δημιουργώ, αναρτώ αναδεικνύοντας το καλό και το ωραίο και επισημαίνοντας το κακό και το άσχημο...

κ. Παναγιώτα  Ψυχογυιοπούλου

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 και μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. του ΠΣΠ

Επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

Η βιωματική εμπειρία των μαθητών στην κατασκευή ιστοτόπων blogs, αλλά και η ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε σχέση με την μαθητική ζωή και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

Στόχοι του διαγωνισμού θεωρούνται:

 1. Οι μαθητικές κοινότητες των γυμνασίων της Αχαΐας και Ηλείας να αποκτήσουν ιστότοπο blog.
 2. Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ψηφιακή αφήγηση θεμάτων άμεσου και καθημερινού ενδιαφέροντος.
 3. Η ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών των σχολικών κοινοτήτων  μέσα από την ανάδειξη του πρέπει ή δεν πρέπει, του καλού ή του κακού, του ωραίου ή του άσχημου, στην κατεύθυνση   της επισήμανσης   των  προβλημάτων ως πρώτο βήμα για την επίλυσή τους .
 4. Η ανάπτυξη κουλτούρας υπευθυνότητας, σχετικής με την προβολή θεμάτων στο διαδίκτυο με γνώμονα το σεβασμό στον επισκέπτη του ιστοχώρου.

Διαδικασία διαγωνισμού «Like  - Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό»

α) Οι μαθητικές κοινότητες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δημιουργήσουν και θα αναρτήσουν blog (wordpress) στο server του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών.

β) Η κάθε μαθητική κοινότητα θα οργανωθεί σε τρείς ομάδες, την ομάδα τεχνικής υποστήριξης και αναρτήσεων του blog,  την ομάδα συγγραφής των εργασιών, και την ομάδα ελέγχου νομιμότητας των εργασιών. Κάθε ανάρτηση θα γίνεται υπό την εποπτεία υπεύθυνου εκπαιδευτικού ο οποίος θα ορισθεί από την σχολική μονάδα και θα συνεργάζεται με την ομάδα ελέγχου νομιμότητας.

γ) Στον τίτλο του blog θα αναγράφεται η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου και ως κύριο θέμα θα έχει τον τίτλο του διαγωνισμού «Like- Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό» και εκεί θα αναρτώνται οι εργασίες τους.

δ) Οι εργασίες θα αναφέρονται σε θέματα της καθημερινής ζωής των μαθητών στο σχολείο και στο τοπικό τους κοινωνικό περίγυρο, που είναι αρεστά και αποδεκτά, ή άσχημα και μη αποδεκτά, από αυτούς και το κοινωνικό σύνολο.

ε) Η εργασία μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφία με τον αντίστοιχο σχολιασμό, video με αφήγηση ή μη, ή  συνδυασμός των ανωτέρω.

στ) Οι εργασίες των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων που θα ληφθούν υπόψη για τον διαγωνισμό θα είναι αυτές που θα αναρτηθούν μέχρι την 31 Απριλίου του 2018. 

ζ) Τα blogs των Γυμνασίων θα αξιολογηθούν ως προς την γενικότερη εμφάνιση, το περιεχόμενο, την πρωτοτυπία, το πλήθος των αναρτήσεων και τον αριθμό των διαφορετικών θεμάτων που έχουν συμπεριλάβει.

η) Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα, και θα βραβευθούν τα τρία πρώτα blogs σε ημερίδα, που θα ορισθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους:

Ξυδόπουλο Γεώργιο (Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών – Πρόεδρος του Ε.Π.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών).

Μπίρμπα Θεόδωρο (Σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας).

Ψυχογιοπούλου Παναγιώτα (Σχολική σύμβουλος Φιλόλογος Π.Ε. Αχαΐας)

Καμπύλη Νικόλαο (Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών).

Μπακόπουλο Νικόλαο (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 19 του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών)

Μεσσήνη Περικλή (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 20 του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών)

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στην διεύθυνση https://goo.gl/forms/GGotzSkn5J8N4eP23. Στην δήλωση θα καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως, η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου, ο Διευθυντής του σχολείου, και ο υπεύθυνος καθηγητής του blog (κατά προτίμηση πληροφορικής) κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την διεξαγωγή της ημερίδας.

                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                              Από την οργανωτική επιτροπή.

                                                                                          Δρ. Θεόδωρος Μπίρμπας

 

                                                                    Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

                                                                               Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας

f t g m