• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Αισθητήρες & Δεδομένα καταχώρησης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες σε τρείς αίθουσες .

Οι αίθουσες επιλέχτηκαν ώστε να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (προσανατολισμός, την κάλυψη τους  - αν έχουν διπλανές αίθουσες ή όχι).

H σύγκριση δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος και το φωτισμό στις αίθουσες υπάρχουν, μέσα sτην πλατφόρμα BMS

Με την βοήθεια της ομάδας  zGAIA - lab kit του ITYE οι μαθητές κατασκέυασαν κυκλώματα με αισθητήρες και Raspberry Pi, ;ανέπτυξαν κατάλληλο κώδικα σε Python.  

 

οι μαθητές

οι εκπαιδευτικοί

f t g m