• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/ ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Τρίτη

24-11-2015

17:00 -20:30

Α.«Από τις τεχνολογικές στις εκπαιδευτικές καινοτομίες. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, καλές πρακτικές, web2 εφαρμογές, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού»

Θεωρητικό πλαίσιο. Επεξεργασία ήχου, εικόνας. Ανάπτυξη αφίσας, βίντεο, κόμικς, φωνητικών μηνυμάτων με χρήση avatar.

Παρουσίαση εργασιών, συζήτηση, κλείσιμο εργαστηρίου. 

Εφαρμογές με τις οποίες θα εργαστούμε:

Audacity, Voki, Gimp,Online Photo Collage Maker   Collage.com - Picasa, - Glogster, Movie Maker  - Avidemux, Toondoo

Τετάρτη

02-12-2015

17:00 -20:30

Β. «Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών στη Δ/θμια Εκπαίδευση».

Μαθησιακές δυσκολίες (κατηγορίες και χαρακτηριστικά)

Εισηγήτρια: Μαρία Παντελή (Ψυχολόγος ΚΕΔΔΥ)

Πρακτικές οδηγίες για την εκπαίδευση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες-Τρόπος αξιολόγησης παιδιών με δυσλεξία

Εισηγήτρια: Ευθυμία Σεραφείμ

(Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΚΕΔΔΥ)

Βασικές αρχές κριτηρίων αξιολόγησης με την προοπτική των μαθησιακών δυσκολιών

Εισηγήτρια: Ποταμιάνου Θεανώ (Εκπαιδευτικός Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών)

                 

Τετάρτη

09-12-2015

17:00 -20:30

Γ. «Η Μαθησιακή Διαδικασία δια μέσου της Τέχνης»

Θεωρητικό Πλαίσιο. Βασικές αναφορές από τις  Θεωρίες των Νευροεπιστημών-                   Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη.

1. Μαθαίνοντας μέσα από την Τέχνη- θεωρητικά στοιχεία.

2. Παρουσίαση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα  Μάθηση μέσα από την Τέχνη».

Εισηγητής:

Επιλογή προβληματικού πλαισίου αναφοράς προς διερεύνηση και σχεδιασμός εφαρμογής της  μεθόδου από τους  εκπαιδευόμενους.

Παρουσίαση των σχεδίων μαθήματος από τις 

εκπαιδευτικές ομάδες – συζήτηση

Εισηγήτρια:

Πέμπτη

17-12-2015

17:00 -20:30

Β.«Από τις τεχνολογικές στις εκπαιδευτικές καινοτομίες. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, καλές πρακτικές, web2 εφαρμογές, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού»

Θεωρητικό πλαίσιο.

Εισαγωγή στο Scratch. Παρουσίαση του

περιβάλλοντος της γλώσσας προγραμματισμού Scratch.

(Σκηνικό, & μορφές, ενδυμασίες).

Οι εντολές του Scratch, ομάδες εντολών

Επικοινωνία μορφών, ανάπτυξη μενού.

Επικοινωνία χρήστη λογισμικού.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.

Παρουσίαση εργασιών, συζήτηση, κλείσιμο εργαστηρίου. 

Θα δοθεί εργασία η οποία θα εκπονηθεί από τους επιμορφωμένους.

Θα υπάρχει εξ’ αποστάσεως υποστήριξη, τέλος θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στον επιμορφωτή.

 μπορείτε να έχετε προσβαση  σε όλο το υλικό.

περισσότερα>>


f t g m