• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Ενδοσχολική Επιμορφωτική Δράση που υλοποιήθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2021-2022

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

 1. LAMS (Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων) ως περιβάλλον και η εφαρμογή στην τάξη. Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης, η διαμορφωτική αξιολόγηση η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εφαρμογή τους μέσα στο περιβάλλον του LAMS έξι (6) ώρες (27/5/2022, τρείς (3) ώρες και  23/6/2022, τρείς (3) ώρες) με επιμορφωτή τον κ. Νικόλαο Μπακόπουλο εκπαιδευτικό (ΠΕ86) του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών.
 2. Ξένες Γλώσσες, διοργανώθηκε από κοινού από την κ. Χριστοπούλου Μαρία, ΠΕ06, Σχολική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών του Προτύπου ΓΕΛ Πατρών και την κ. Πετρολέκα Αναστασία, ΠΕ05, Σχολική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2022, 2 ώρες με επιμορφωτές:
 • «Teach them “how” instead of “what” to think: fostering creative thinking in the FL classroom.»: κ. Σαρρή Ουρανία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου
 • «Παράμετροι & Σχόλια για τη Λειτουργία Σχεδίου Μαθήματος»: κ. Γρηγόρης Σκιαδάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Δυτικής Ελλάδας
 • «Παίζοντας με τις Γλώσσες: Δημιουργία Κοινής Ιστοσελίδας στα Μαθήματα των Γαλλικών και Γερμανικών»: κ. Πετρολέκα Αναστασία ΠΕ05 & Παναγιωτοπούλου Χρυσάνθη ΠΕ07, εκπαιδευτικοί του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών
 • «Δράσεις στα Αγγλικά στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών το Σχολικό Έτος 2021-2022»: κ. Μωραΐτη Μαρία ΠΕ06 εκπαιδευτικό του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών
 • “Καινοτόμες Δράσεις στο Μάθημα των Αγγλικών στο Πρότυπο Λύκειο Πατρών”: κ. Χριστοπούλου Μαρία ΠΕ06 εκπαιδευτικό του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Πατρών
 1. "Το Πρόγραμμα του Προγράμματος" Ενδοσχολική Επιμόρφωτική Δράση διάρκειας 2 ωρών με αντικείμενο το Ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της οποίας έγινε επίδειξη, ανάλυση, παραμετροποίηση, εισαγωγή δεδομένων και περιορισμοί του software "aSc Time Tables" για την παραγωγή αυτόματα του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων. Πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών στις 22/5/2022, 2 ώρες με επιμορφωτή τον κ.  Περικλή Μεσσήνη  εκπαιδευτικό του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών.
 2. H υπηρεσία διαμοιρασμού εγγράφων και αρχείων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Grafis δύο (2) ώρες Ενδοσχολική Επιμορφωτική Δράση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2022 στο χώρο του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών με επιμορφώτρια την Ευγενία Καρούμπαλη εκπαιδευτικό του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών.
 3. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Mαθηματικών στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2 ώρες, που πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2022, με επιμορφώτρια την κ. Αθανασία Μπαλωμένου Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03), ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.
 4. STE(A)M το παράδειγμα CHOISE , που πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2022, με επιμορφώτρια κ. Αθανασία Μπαλωμένου Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03), ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.
f t g m